HTML CSS cơ bản

Một số tutorial về HTML và CSS cơ bản nhất cần nắm bắt khi thiết kế giao diện website.Cấu trúc layout (giao diện) web cơ bản gồm có các phần như header, footer, content và sidebar HTML https://learn.shayhowe.com/html-css/ https://htmldog.com/guides/html/beginner/ http://www.w3schools.com/html/default.asp CSS http://flukeout.github.io/ http://learnlayout.com/ https://benhowdle.im/cssselectors/ https://www.w3schools.com/css/default.asp Tiếng Việt https://thachpham.com/web-development/html-css/html-va-css-can-ban-danh-cho-cho-moi-nguoi.html https://vietjack.com/html/ https://vietjack.com/css/